بیوگرافی مدرسین Archive - سامانه کنکوری امکان

بهزاد محرمی

بهزاد محرمی

مدرس ریاضی تجربی ، هندسه و حسابان | رتبه ۶۱

امیر سلیمانی

امیر سلیمانی

مدرس آمار و گسسته | رتبه ۶۱ کنکور ریاضی

مبین پیروزخواه

مبین پیروزخواه

مدرس ادبیات | رتبه ۲۱ کنکور تجربی

یزدان خوش‌بیان

یزدان خوش‌بیان

مدرس دین و زندگی | دندان پزشکی شهید بهشتی

علی افخمی نیا

علی افخمی نیا

مدرس شیمی | رتبه ۶ کنکور تجربی

حمیدرضا پورطالبی

حمیدرضا پورطالبی

مدرس عربی | رتبه ۱۷ کنکور تجربی